Tjenester

Tjenester

Servicearbeid

Total Rørservice AS utfører alt innen servicearbeid: Bytte av blandebatteri, klosett, bereder, hovedstoppekran osv.

Totalrehabilitering av bad/våtrom

Har du en bolig med gammelt røropplegg som trenger utskifting eller drømmer du om ett nytt bad? Da kan vi hjelpe deg – Total Rørservice AS har også tett samarbeid med snekker og flislegger.

Nybygg

Total Rørservice AS utfører alt nødvendig rørleggerarbeid til din nye bolig: Bunnledning, tilkobling av vann, avløp, innvendig røropplegg, utstyrsmontering, varmepumpe/gulvvarme osv.

Salg av VVS-utstyr

Vi leverer klosetter, klosettseter, baderomsmøbler, armaturer, dusjer, m.m.

Varmepumpe

En varmepumpe er en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingsmetode.

Grunner til å velge varmepumpe:

  • Økonomi
  • Innspart energi over varmepumpens levetid
  • Driftssikkerhet
  • Komfort
  • Jevn varme, regulerbar
  • Lavt lydnivå

Vannbåren varme

Vannbåren varme er varme som overføres gjennom oppvarmet vann. De vanligste måtene å utnytte vannbåren varme på er ved å montere radiatorer eller å legge gulvvarme rør. Uansett hvordan man velger å utnytte den vannbårne varmen, er løsningen økonomisk og miljøvennlig. I bygninger blir rør lagt inn i bygningskonstruksjonen, og deretter varmes vannet opp av en varmekilde for så å sirkulere i rørsystemet.

Spyling og tv-inspeksjon av avløpsrør

Tv-inspeksjon: sjekker om rørene er i god stand innvendig. Gjøres ofte i forbindelse med spyling, men kan også tas separat.
Vi utfører rørinspeksjon ved hjelp av kamera for å avdekke sprekker, gjenstander som gjør at røret tetter seg og evt. avleiringer i røret.

Tining av vann og avløp

Om vinteren er frosne rør et vanlig problem, særlig i eldre røranlegg. Det er ikke en god idé å prøve å løse problemet selv – kontakt derfor fagfolk. Total Rørservice AS har utstyr for tining og utfører jobben.

Gass

Vi utfører gass installasjoner og service på gassanlegg innenfor Gasstekniker I – Installasjon av anleggstype 1.